چگونه یک پروپوزال بنویسیم؟

امروزه اولین اقدام برای شروع یک طرح تحقیقاتی، نوشتن پروپوزال تحقیق میباشد. پروپوزال در واقع لیستی از تمام مراحل تحقیق و اقدامات لازم در جهت رسیدن به هدف پژوهش را فراهم میآورد و یک جزء حیاتی در جهت انجام کلیه تحقیقات میباشد. در این قسمت مراحل مختلف نوشتن پروپوزال شامل معیارهای انتخاب موضوع، بیان مسئله، بررسی متون، انواع مطالعات، روشهای نمونه گیری، اهداف و فرضیات و تعریف متغیرها بصورت مختصر ارائه میشود.

برخی منابع مورد استفاده بصورت زیر می باشد:

-         آریا سپهر، سمیرا؛ احمد زاد اصل ، مسعود، «اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی » ، تهران، نور دانش، ۱۳۸۱.

-         تحقیق در سیستمهای بهداشتی، گروه مؤلفین: سازمان جهانی بهداشت، گروه مترجمین: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (قابل دانلود)

 

-           Varkevisser, C.M.‎, I.‎ Pathmanathan, and A.‎ Brownlee, Designing  and  Conducting Health  Systems  Research  Projects.‎ ۲۰۰۳. ۱.(download available)

 

 

متخصصین مرکز مطالعات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، آماده ارائه مشاوره به تمام پژوهشگران علاقمند در این زمینه میباشند.

گالری

     
   
     
     

جلسات مرکز

اولین جلسه مرکز

دومین جلسه مرکز

کارگاه ها ی مرکز مطالعات بالینی